แคตตาล็อกออนไลน์

  • ร้านขายกีต้าร์ไฟฟ้านครสวรรค์

    ร้านขายกีต้าร์ไฟฟ้านครสวรรค์ กีตาร์ไฟฟ้า คือ กีตาร์ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มักเรียกว่า Pick Up ทำหน้าที่แปลงเสียงที่เกิดจากสั่นของสายกีตาร์ให้กลายเป็นสัญญาณอิเล็คทรอนิคส์ ส่งผ่านสายสัญญาณ ไปยังเครื่องขยายสัญญาณ และออกสู่ลำโพงในที่สุด เสียงจาก กีตาร์ไฟฟ้า สามารถดัดแปลงผ่านอุปกรณ์ดัดแปลงสัญญาณ ก่อนเข้าสู่เครื่องขยายสัญญาณกีตาร์ เพื่อให้ได้ลักษณะเสียงที่มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นจากกีตาร์ตัวเดียว   ​​                                                                                                                                                                                      

    หมวดหมู่ : ขายปลีกเครื่องดนตรี, ขายส่งเครื่องดนตรี, ขายปลีกเครื่องดนตรี

    ดูรายละเอียด